نوامبر 13, 2022

برای والدین یا سرپرستان نوجوان عضو NA

برای والدین یا سرپرستان نوجوان عضو NA وقتی نوجوانی وارد معتادان گمنام می شود، ممکن است در ذهن والدین یا سرپرستان او ابهاماتی به وجود آید. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 13, 2022

خطاب به تازه وارد

خطاب به تازه وارد NA یک انجمن غیرانتفاعی از زنان و مردانی است که اعتیاد مشکل اصلی زندگی شان بوده است خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت