نوامبر 30, 2022

اطلاعات درباره NA

اطلاعات درباره NA معتادان گمنام از درون برنامه الکلی های گمنام که اواخر دهه 1940 شکل گرفته بود پدیدار گردید. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 30, 2022

گروههای NA و مسئله دارو درمانی

گروههای NA و مسئله دارو درمانی همان طور که در کتابچه در دوران بیماری آمده، مصرف داروهای تجویز شده تصمیمی است اختیاری و شخصی میان هر فرد، راهنمای او، پزشک، و نیروی برتر. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 30, 2022

برآورد عضویت

برآورد عضویت از سال 1386 در همایش های جهانی NA، خدمات جهانی NA اقدام به نشر و توزیع آمارهای گرافیکی کرده است خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 29, 2022

در دوران بیماری

در دوران بیماری بهبودی، رهایی ما از زندگی در شرایط واقعی آن را تضمین نمیکند. در انجمن معتادان گمنام، ما می توانیم پذیرش واقعیت زندگی را که گاهی با خود، بیماری یا مصدومیت نیز به همراه دارد. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 14, 2022

آیا من یک معتاد هستم

آیا من یک معتاد هستم شاید این کار آسان نباشد. همه ما در طول مدت مصرف می گفتیم ( من میتوانم از پس آن برآیم) خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 14, 2022

یک راهنما جهت معرفی جلسات

یک راهنما جهت معرفی جلسات اگر شما در NA تازه وارد هستید و یا در نظر دارید که برای اولین بار به یک جلسه معتادان گمنام بروید خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 13, 2022

پول بی اهمیت نیست

پول بی اهمیت نیست داستانی در رابطه با روزهای اولیه معتادان گمنام هست که می گوید. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 13, 2022

سلامت روان در بهبودی

سلامت روان در بهبودی اگر چه ویژگی های بهبود سلامت روان در زندگی من (مثل: دارو، درمان و سایر گزینه های درمانی) ممکن است مسائل خارجی باشند، اما . . . خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 13, 2022

بهبودی و لغزش

بهبودی و لغزش بسیاری از مردم تصور می کنند مفهوم بهبودی فقط مصرف نکردن مواد مخدر است. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 13, 2022

تامین هزینه های خدماتی NA

تامین هزینه های خدماتی NA در مفهوم یازدهم آمده که؛ بودجه NA باید تحت مدیریت مسئولانه بوده و برای پیشبرد هدف اصلی ما مورد استفاده قرار گیرد خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت