27 تیر 1402

خبرنامه خدمات جهانى سال 1402

خبرنامه خدمات جهانى خرداد سال 1402 خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

22 آذر 1401

اطلاعيه

از کلیه اجزاء ساختار خدماتی درخواست میگردد تا در صورت تمایل اطلاعات مربوط به همایش ها، کارگاهها، یا هر رویداد دیگری را حداقل سی روز زودتر از برگزاری به ایمیل saeed@wsoiran.org اطلاع دهند تا در این سایت به آگاهی اعضاء رسانده شود. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

16 مهر 1401

خبرنامه خدمات جهانى سال 1401

خبرنامه خدمات جهانى شهریور سال 1401 خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

16 مهر 1401

خبرنامه خدمات جهانى سال 1400

خبرنامه خدمات جهانى مهر سال 1400 خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran