آوریل 26, 2024

اطلاعیه افزایش قیمت

اطلاعیه افزایش قیمت خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

آوریل 11, 2024

خبرنامه خدمات جهانى فروردین ۱۴۰۳

خبرنامه خدمات جهانى شهریور 140۳ خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

فوریه 7, 2024

خبرنامه خدمات جهانى دی ماه ۱۴۰۲

خبرنامه خدمات جهانى دی ماه 1402 خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

اکتبر 4, 2023

خبرنامه خدمات جهانى شهریور 1402

خبرنامه خدمات جهانى شهریور 1402 خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

جولای 18, 2023

خبرنامه خدمات جهانى خرداد 1402

خبرنامه خدمات جهانى خرداد 1402 خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

دسامبر 13, 2022

اطلاعيه

اطلاعيه از کلیه اجزاء ساختار خدماتی درخواست میگردد تا در صورت تمایل اطلاعات مربوط به همایش ها، کارگاهها، یا هر رویداد دیگری را حداقل سی روز زودتر از برگزاری به ایمیل saeed@wsoiran.org اطلاع دهند تا در این سایت به آگاهی اعضاء رسانده شود. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

اکتبر 8, 2022

خبرنامه خدمات جهانى شهریور 1401

خبرنامه خدمات جهانى شهریور 1401 خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

اکتبر 8, 2022

خبرنامه خدمات جهانى مهر 1400

خبرنامه خدمات جهانى مهر 1400 خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت