نوامبر 29, 2022

در دوران بیماری

بهبودی، رهایی ما از زندگی در شرایط واقعی آن را تضمین نمیکند. در انجمن معتادان گمنام، ما می توانیم پذیرش واقعیت زندگی را که گاهی با خود، بیماری یا مصدومیت نیز به همراه دارد. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 16, 2022

کیست، چیست، چگونه و چرا

کیست، چیست، چگونه و چرا اکثر ما برای جواب دادن به این سوال احتیاج به فکر کردن نداریم و جوابش را خوب میدانیم خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 14, 2022

آیا من یک معتاد هستم

شاید این کار آسان نباشد. همه ما در طول مدت مصرف می گفتیم ( من میتوانم از پس آن برآیم) خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 14, 2022

یک راهنما جهت معرفی جلسات

اگر شما در NA تازه وارد هستید و یا در نظر دارید که برای اولین بار به یک جلسه معتادان گمنام بروید خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 13, 2022

پول بی اهمیت نیست

داستانی در رابطه با روزهای اولیه معتادان گمنام هست که می گوید. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 13, 2022

سلامت روان در بهبودی

اگر چه ویژگی های بهبود سلامت روان در زندگی من (مثل: دارو، درمان و سایر گزینه های درمانی) ممکن است مسائل خارجی باشند، اما . . . خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 13, 2022

جوانی و بهبودی

ماهیت اعتیاد ما طوری است که ما اجبارا به آخر خط یا مجموعه ای از آخر خط های خود می رسیم. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 13, 2022

فقط برای امروز

فقط برای امروز، افکارم را بر بهبودی ام متمرکز خواهم کرد، زندگی میکنم و بدون مصرف هیچ گونه ماده مخدری روز خوبی خواهم داشت. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 13, 2022

زندگی به روال برنامه

هدف از این ترازنامه روزانه این است که بدانیم امروز چه جور ادمی هستیم و چطور رفتار میکنیم. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 13, 2022

پاک ماندن در دنیای بیرون

بسیاری از ما برای اولین بار پیام بهبودی NA را زمانی که در بیمارستان یا سایر موسسات از این دست بودیم. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت