22 آبان 1401

تجربه یک معتاد

وقتی که من به برنلمه MA پیوستم، مشکل خود را تشخیص داده بودم خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

22 آبان 1401

بهبودی و لغزش

بسیاری از مردم تصور می کنند مفهوم بهبودی فقط مصرف نکردن مواد مخدر است. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

22 آبان 1401

اطلاع رسانی و عضو NA

رساندن پیام NA یکی از قسمتهای مهم بهبودی بسیاری از اعضا ما است خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

22 آبان 1401

خویشتن پذیری

کمبود خویشتن پذیری، مشکل بسیاری از معتادان در حال بهبودی است این نقص مرموز را به سختی می توان تشخیص داد خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

22 آبان 1401

مثلث خود مشغولی

وقتی که به دنیا می آیم. فقط از خودمان آگاهیم و خود را تمام جهان میدانیم. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

22 آبان 1401

تامین هزینه های خدماتی NA

در مفهوم یازدهم آمده که؛ بودجه NA باید تحت مدیریت مسئولانه بوده و برای پیشبرد هدف اصلی ما مورد استفاده قرار گیرد خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

22 آبان 1401

برای والدین یا سرپرستان نوجوان عضو NA

وقتی نوجوانی وارد معتادان گمنام می شود، ممکن است در ذهن والدین یا سرپرستان او ابهاماتی به وجود آید. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

22 آبان 1401

خطاب به تازه وارد

NA یک انجمن غیرانتفاعی از زنان و مردانی است که اعتیاد مشکل اصلی زندگی شان بوده است خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

22 آبان 1401

به معتادان گمنام خوش آمدید

به اولین جلسه در NA خوش امدید. Na راهی را برای زندگی بدون مواد مخدر به معتادان پیشنهاد می کند. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran