نوامبر 13, 2022

تجربه یک معتاد

تجربه یک معتاد وقتی که من به برنلمه NA پیوستم، مشکل خود را تشخیص داده بودم خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 13, 2022

بهبودی و لغزش

بهبودی و لغزش بسیاری از مردم تصور می کنند مفهوم بهبودی فقط مصرف نکردن مواد مخدر است. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 13, 2022

اطلاع رسانی و عضو NA

اطلاع رسانی و عضو NA رساندن پیام NA یکی از قسمتهای مهم بهبودی بسیاری از اعضا ما است خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 13, 2022

خویشتن پذیری

خویشتن پذیری کمبود خویشتن پذیری، مشکل بسیاری از معتادان در حال بهبودی است این نقص مرموز را به سختی می توان تشخیص داد خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 13, 2022

مثلث خود مشغولی

مثلث خود مشغولی وقتی که به دنیا می آیم. فقط از خودمان آگاهیم و خود را تمام جهان میدانیم. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 13, 2022

تامین هزینه های خدماتی NA

تامین هزینه های خدماتی NA در مفهوم یازدهم آمده که؛ بودجه NA باید تحت مدیریت مسئولانه بوده و برای پیشبرد هدف اصلی ما مورد استفاده قرار گیرد خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 13, 2022

برای والدین یا سرپرستان نوجوان عضو NA

برای والدین یا سرپرستان نوجوان عضو NA وقتی نوجوانی وارد معتادان گمنام می شود، ممکن است در ذهن والدین یا سرپرستان او ابهاماتی به وجود آید. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 13, 2022

خطاب به تازه وارد

خطاب به تازه وارد NA یک انجمن غیرانتفاعی از زنان و مردانی است که اعتیاد مشکل اصلی زندگی شان بوده است خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

نوامبر 13, 2022

به معتادان گمنام خوش آمدید

به معتادان گمنام خوش آمدید به اولین جلسه در NA خوش امدید. Na راهی را برای زندگی بدون مواد مخدر به معتادان پیشنهاد می کند. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت