9 شهریور 1402

بولتن شماره 21، جمع‌آوری کمک‌های مالی

بولتن شماره ۲۱ ، جمع‌آوری کمک‌های مالی – تولید منابع مالی، (جمع‌آوری کمک مالی) و سُنت هفتم و سُنت هفتم در NA خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

27 تیر 1402

بولتن شماره 23، تصمیم سازی در کنفرانس

بولتن شماره ۲۳ ، تصمیم سازی در کنفرانس بولتن شماره ۲۳ هیئت امنای خدمات جهانی، شرکت و تصمیم سازی در کنفرانس خدمات جهانی خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

4 فروردین 1402

بولتن شماره 13 ، رابطه ما با الکلی های گمنام

بولتن شماره ۱۳ هیئت امنای خدمات جهانی پاره ای از نظرات در خصوص رابطه ما با الکلی های گمنام این مقاله توسط هیئت امنای خدمات جهانی در نوامبر ۱۹۸۵ در پاسخ به نیازهای انجمن تهیه شد و طی کنفرانس سال ۱۹۹۶-۱۹۹۵ بازبینی گردید. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

5 اسفند 1401

بولتن شماره 28، آزادی از تعصب

بولتن شماره ۲۸ ، آزادی از تعصب توسط هیئت امنای خدمات جهانی در آوریل ۱۹۹۳ در پاسخ به نیازهای انجمن تهیه شده است. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

3 آبان 1401

سرقت از وجوه NA

سرقت از وجوه NA متن زیر در سال 1996 میلادی نوشته شده و در سال 2002 میلادی در پاسخ به تعدادی از نامه هائی که اشاره به مسئله سرقت مکرر وجوه NA در انجمن های خدماتی نواحی و مناطق داشته اند، بازبینی گردیده است.  خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran