3 آبان 1401

دستور العمل ارائه تصویر در اینستاگرام

دستور العمل ارائه تصویر در اینستاگرام ایمیل محصوص ارسال: socialmedia@na.org لطفا یک شرح کوتاه و خلاصه نیز همراه تصاویر خود ارسال نمایید تا اگر لازم شد از آن به عنوان کپشن تصویر شما استفاده کنیم. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

3 آبان 1401

قرارداد و دیعه گذاری مایملک معنوی انجمن

قرارداد ودیعه گذاری مایملک معنوی انجمن تایید شده توسط انجمن NA که گروه های آن توسط رابطین مناطق خود در کنفرانس خدمات جهانی مورخ 17 آوریل 1993 بر آن گذاشتند. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

3 آبان 1401

روابط عمومی و سنت ها

روابط عمومی و سنت ها متن زیر بیانه خط مش هیئت امنای خدمات جهانی نیست، بلکه فقط به منظور ایجاد انگیزه و گفتگو در مورد اهمین روابط عمومی و تاثیر ان در معتادان گمنام می باشد. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

3 آبان 1401

جلسات باز و بسته NA

جلسات باز و بسته NA Open and closed NA meetings این مقاله در پاسخ به نیازهای اعضا ما در آگوست 1987 به رشته تحریر در آمد. این بولتن در طی کنفرانس سال 6-1995 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran