9 شهریور 1402

بولتن شماره 21، جمع‌آوری کمک‌های مالی

بولتن شماره ۲۱ ، جمع‌آوری کمک‌های مالی – تولید منابع مالی، (جمع‌آوری کمک مالی) و سُنت هفتم و سُنت هفتم در NA خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

15 مرداد 1402

چشم انداز خدماتی NA

تمام تلاش های NA برخاسته از هدف اصلی گروههای ماست. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

27 تیر 1402

خبرنامه خدمات جهانى سال 1402

خبرنامه خدمات جهانى خرداد سال 1402 خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

27 تیر 1402

بولتن شماره 23، تصمیم سازی در کنفرانس

بولتن شماره ۲۳ ، تصمیم سازی در کنفرانس بولتن شماره ۲۳ هیئت امنای خدمات جهانی، شرکت و تصمیم سازی در کنفرانس خدمات جهانی خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

12 خرداد 1402

گزارش سالانه 2022

گزارش سالانه ۲۰۲۲ تمام تلاش های NA برخاسته از هدف اصلی گروه های ماست. بر این زمینه مشترک، ما متعهدانه پای می فشاریم. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

1 خرداد 1402

پیامی در راه، زمستان 1401

پیامی در راه – زمستان ۱۴۰۱ خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

1 خرداد 1402

پیامی در راه، بهار 1402

پیامی در راه – بهار ۱۴۰۲ خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

4 فروردین 1402

بولتن شماره 13 ، رابطه ما با الکلی های گمنام

بولتن شماره ۱۳ هیئت امنای خدمات جهانی پاره ای از نظرات در خصوص رابطه ما با الکلی های گمنام این مقاله توسط هیئت امنای خدمات جهانی در نوامبر ۱۹۸۵ در پاسخ به نیازهای انجمن تهیه شد و طی کنفرانس سال ۱۹۹۶-۱۹۹۵ بازبینی گردید. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

5 اسفند 1401

بولتن شماره 28، آزادی از تعصب

بولتن شماره ۲۸ ، آزادی از تعصب توسط هیئت امنای خدمات جهانی در آوریل ۱۹۹۳ در پاسخ به نیازهای انجمن تهیه شده است. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

15 بهمن 1401

مبانی جلسات مجازی (به روزرسانی شده) مرداد ۱۴۰۲

شروع کار ، برگزاری یک جلسه مجازی ، و فضای بهبودی (جدید) خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran