نامه‌هیئت امنا در رابطه با نظارت بر دفتر خدمات جهانی شعبه ایران

در طی سالیان گذشته همگام با رشد انجمن در ایران، سئوالات متعددی در رابطه به نحوه فعالیت دفتر خدمات جهانی – شعبه ایران وجود داشته است. بسیاری از مسائل یا شرایط خارج از NA برقراری ارتباطات را برای ما دشوار ساخته بود. این نامه تلاشی است برای ایجاد ارتباط شفاف و مستقیم با اعضا NA در ایران، و پوشش بخشی از مطالبی است که ما بعنوان هیئت امنا جهانی اطمینان میدهیم هر سال در گزارش سالیانه ما به کل انجمن ارائه میشود. ما تلاش میکنیم تا اطلاعات به روز و جاری را به زبان فارسی در وبسایتی که در ایران به آدرس wsoiran.org راه اندازی شده در اختیار اعضا بگذاریم. (ترجمه فارسی نامه در صفحه 3)

پست های مرتبط