اکتبر 12, 2023

معتاد کیست؟

معتاد کیست؟      اکثر ما برای جواب دادن به این سؤال احتیاج به فکر کردن نداریم و جوابش را خوب می‌دانیم! زمانی تمام زندگی و فکر و ذکر ما به نوعی در موّاد مخدر خلاصه شده بود. ما همیشه یا مشغول گرفتن و مصرف کردن آن بودیم و یا به دنبال راه تهیه‌اش می‌گشتیم. ما…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

اکتبر 12, 2023

چرا اینجا هستیم؟

چرا اینجا هستیم؟      قبل از پیوستن به انجمن معتادان گمنام، ما اختیار زندگی خود را کاملاً از دست داده بودیم و دیگر نمی‌توانستیم مانند دیگران زندگی کنیم و از آن لذت ببریم. برای زندگی به چیزی متفاوت نیاز داشتیم و تصور می‌کردیم که آن را در موّاد مخدر پیدا کرده‌ایم. برای ما موّاد مخدر…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

اکتبر 12, 2023

برنامه معتادان گمنام چیست؟

برنامه معتادان گمنام چیست؟      معتادان گمنام، یک انجمن غیر انتفاعی از زنان و مردانی است که اعتیاد به موّاد مخدر مشکل اصلی زندگی‌شان بوده است. ما معتادانی هستیم که در حال بهبودیم و اکنون بطور مرتب گرد هم می‌آئیم تا به کمک هم پاکی خود را حفظ کنیم. این برنامه، یک برنامه پرهیز کامل…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

اکتبر 12, 2023

چگونگی عملکرد

چگونگی عملکرد      اگر شما طالب آنچه که ما داریم هستید و حاضرید برای بدست آوردنش کوشش کنید، در آن صورت آماده‌اید که قدم‌های خاصی را بردارید. این‌ها اصولی هستند که بهبودی ما را ممکن ساختند. ۱- ما اقرار کردیم که در برابر اعتیادمان عاجز بودیم و زندگی‌مان غیر قابل اداره شده بود. ۲- ما…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

اکتبر 12, 2023

سُنت‌های دوازده‌ گانه معتادان گمنام NA

سُنت‌های دوازده‌ گانه معتادان گمنام NA      ما آنچه را که داریم فقط با مراقبت کامل می‌توانیم حفظ کنیم و همان‌طور که آزادی فردی ما از قدم‌های دوازده‌گانه سرچشمه می‌گیرد به همان صورت آزادی گروه نیز به سُنت‌های ما بستگی دارد.      تا زمانی که پیوندهایی که ما را به یکدیگر متصل می‌کند از آنچه…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

اکتبر 11, 2023

ما بهبود پیدا می‌کنیم

ما بهبود پیدا می‌کنیم     وقتی به آخر خط می‌رسیم و درک می‌کنیم که چه با موّاد مخدر و چه بدون آن، نمی‌توانیم مثل یک انسان زندگی کنیم، همگی با یک مسئله بغرنج روبرو هستیم. آیا کار دیگری مانده است که انجام نداده باشیم؟ این‌طور به نظر می‌رسد که دو راه بیشتر نباشد، ما…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت

اکتبر 9, 2023

فقط برای امروز

فقط برای امروز     به خودت بگو:     فقط برای امروز، افکارم را بر روی بهبودیم متمرکز خواهم کرد، زندگی می‌کنم و بدون مصرف هیچ گونه ماده مخدری روز خوبی خواهم داشت.     فقط برای امروز، به کسی در NA اعتماد خواهم کرد، کسی که مرا باور کند و می‌خواهد در بهبودیم…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت