برنامه معتادان گمنام چیست؟

     معتادان گمنام، یک انجمن غیر انتفاعی از زنان و مردانی است که اعتیاد به موّاد مخدر مشکل اصلی زندگی‌شان بوده است. ما معتادانی هستیم که در حال بهبودیم و اکنون بطور مرتب گرد هم می‌آئیم تا به کمک هم پاکی خود را حفظ کنیم. این برنامه، یک برنامه پرهیز کامل از هرگونه ماده مخدر است. پیشنهاد می‌کنیم که در این مورد روشن بین باشید و این فرصت را از دست ندهید. برنامه ما مرکب از اصولی است که بسیار ساده بیان شده‌اند و ما می‌توانیم آن‌ها را در زندگی روزمره خود به کار بندیم. نکته بسیار مهم این برنامه، عملی بودن آن است.

     در معتادان گمنام هیچ شرط و شروطی وجود ندارد. ما به هیچ سازمانی وابسته نیستیم. حق عضویتی نداریم و با هیچ سازمان سیاسی، مذهبی و یا انتظامی ارتباطی نداریم. هرگز تحت نظر نبوده و نیستیم. هرکس که مایل باشد بدون در نظر گرفتن سن، مذهب، نژاد و جنسیت می‌تواند به ما بپیوندد.

     برای ما مهم نیست که شما چه چیز و چقدر مصرف کرده‌اید و یا آن را از چه کسی و از کجا خریده‌اید. کارهایی که در گذشته کرده‌اید و یا دارائی و نداری شما برای ما بی‌تفاوت است. تنها چیزی که برای ما اهمیت دارد، این است که شما می‌خواهید در مورد مشکل‌ تان چه بکنید و ما چطور می‌توانیم به شما کمک کنیم. در اینجا تازه‌واردان از همه مهم‌ترند زیرا ما فقط با در میان گذاشتن آنچه که داریم، می‌توانیم آن را حفظ کنیم. تجربه گروهی ما نشان می‌دهد کسانی که به طور مرتب در جلسات شرکت می‌کنند پاک می‌مانند.

پست های مرتبط