سُنت‌های دوازده‌ گانه معتادان گمنام NA

     ما آنچه را که داریم فقط با مراقبت کامل می‌توانیم حفظ کنیم و همان‌طور که آزادی فردی ما از قدم‌های دوازده‌گانه سرچشمه می‌گیرد به همان صورت آزادی گروه نیز به سُنت‌های ما بستگی دارد.

     تا زمانی که پیوندهایی که ما را به یکدیگر متصل می‌کند از آنچه که ما را از هم جدا می‌نماید محکم‌تر باشد، همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت.

۱- منافع مشترک ما بایست در رأس قرار گیرد. بهبودی شخصی به اتحاد NA بستگی دارد.

۲- در ارتباط با هدف گروه ما تنها یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندی مهربان که به گونه ای ممکن خود را در وجدان گروه بیان کند، رهبران ما فقط خدمتگزاران مورد اعتماد ما می‌باشند، آن‌ها حکومت نمی‌کنند.

۳- تنها لازمه عضویت، تمایل به قطع مصرف است.

۴- هر گروه بایست مستقل باشد به استثناء مواردی که بر گروه‌های دیگر و NA در کل اثر بگذارد.

۵- هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد، رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است.

۶- یک گروه NA هرگز نبایست هیچ مؤسسه مرتبط و یا هر سازمان خارجی را تأیید و یا در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند، یا نام NA را به آن‌ها عاریت دهد، مبادا مسایل مالی، ملکی و شهرت، ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد.

۷- هر گروه NA می‌بایست کاملاً متکی به خود باشد و کمکی از خارج دریافت نکند.

۸- معتادان گمنام بایست همیشه غیر حرفه‌ای باقی بماند، اما مراکز خدماتی ما می‌توانند کارمندان مخصوصی استخدام کنند.

۹- NA تحت این عنوان، هرگز نبایست سازماندهی شود، اما ما می‌توانیم هیئت‌های خدماتی یا کمیته‌هایی تشکیل دهیم که مستقیماً در برابر کسانی که بدان‌ها خدمت می‌کنند مسؤل باشند.

۱۰- معتادان گمنام، هیچ عقیده‌ای در مورد مسائل خارجی ندارد و نام NA هرگز نبایست به مباحث اجتماعی کشانده شود.

۱۱- خط مشی روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است تا تبلیغ، ما لازم است همیشه گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات، رادیو و فیلم حفظ کنیم.

۱۲- گمنامی، اساس روحانی تمام سُنت‌های ما است و همیشه یادآور این است که اصول را به شخصیت‌ها ترجیح دهیم.

     درک این سُنت‌ها به مرور و به آهستگی برای ما امکان پذیر خواهد شد. ما از راه صحبت با اعضاء و تماس با دیگر گروه‌ها، اطلاعاتی کسب می‌کنیم، اما معمولاً پس از شروع فعالیت در کارهای خدماتی است که کسی به ما خواهد گفت: ”بهبودی هریک از ما به اتحاد NA بستگی دارد.” این اتحاد به کیفیت پیروی ما از سُنت‌های مان مربوط است. سُنت‌های دوازده‌گانه NA غیر قابل دستکاری است. آن‌ها رهنمودهایی هستند که جمعیت ما را آزاد و زنده نگاه می‌دارند.

     با پیروی از این رهنمودها، در ارتباط با دیگران و اجتماع، از بسیاری از مشکلات اجتناب خواهیم کرد. این، بدان معنی نیست که سُنت‌های ما تمام مشکلات را از میان برمی‌دارند. ما در هر صورت باید با مسائلی که پیش می‌آیند، نظیر مشکلات ارتباطی، اختلاف سلیقه، مباحثات داخلی و مسائل مربوط به افراد و گروه‌های خارجی روبرو شویم، اما در هر صورت ما وقتی اصول مان را رعایت می‌کنیم از بعضی از دردسرهایی که این مسائل به وجود می‌آورند جلوگیری به عمل خواهیم آورد.

     بسیاری از مشکلات ما، همان‌هایی هستند که اعضای اوّلیه ما هم با آن‌ها روبرو بوده‌اند و تجربیاتی که آن‌ها به سختی بدست‌آوردند، باعث تولد سُنت‌ها شده است. تجربه به ما نشان داده است که این اصول امروزه همان اعتباری را دارند که در شروع داشته‌اند. سُنت‌های مان ما را در برابر فشارهای داخل و خارج که ممکن است باعث نابودی مان شود، حفظ می‌کنند. آن‌ها رشته‌های واقعی پیوند ما هستند و فقط با درک و اجرای‌شان است که کاربرد پیدا می‌کنند.

پست های مرتبط