ما بهبود پیدا می‌کنیم

    وقتی به آخر خط می‌رسیم و درک می‌کنیم که چه با موّاد مخدر و چه بدون آن، نمی‌توانیم مثل یک انسان زندگی کنیم، همگی با یک مسئله بغرنج روبرو هستیم. آیا کار دیگری مانده است که انجام نداده باشیم؟ این‌طور به نظر می‌رسد که دو راه بیشتر نباشد، ما یا می‌توانیم به بهترین شکل ممکن روانه عاقبت تلخ خود یعنی زندان، تیمارستان یا مرگ شویم و یا راه تازه‌ای برای زندگی پیدا کنیم. در گذشته، تعداد بسیار کمی از معتادان شانس پیدا کردن راه دوّم را داشته‌اند، اما معتادان امروز خوشبخت‌تر هستند. برای اوّلین بار در تاریخ بشر راه ساده‌ای برای معتادان پیدا شده که تأثیر آن در زندگی بسیاری از آن‌ها به اثبات رسیده است و در دسترس همه قرار دارد. این برنامه، یک برنامه روحانی ساده و غیر مذهبی، به نام معتادان گمنام است.

پست های مرتبط