15 مرداد 1402

چشم انداز خدماتی NA

تمام تلاش های NA برخاسته از هدف اصلی گروههای ماست. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

9 آذر 1401

گروههای NA و مسئله دارو درمانی

همان طور که در کتابچه در دوران بیماری آمده، مصرف داروهای تجویز شده تصمیمی است اختیاری و شخصی میان هر فرد، راهنمای او، پزشک، و نیروی برتر. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

9 آذر 1401

اصول رهبری و خدمات در NA

در مفهوم چهارم خاطرنشان شده که ما به منظور حمایت هر چه بهتر از گروههایمان، به وجود رهبرانی تاثیرگذار در نظام خدماتی مان نیازمند هستیم. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

9 آذر 1401

رفتارهای اخلال گرانه و خشونت آمیز

گروههای ما، گاهی برای حفظ فضایی که در آن معتادان بتوانند بهبودی شان را با یکدیگر به مشارکت بگذارند، با چالش هایی مواجه می شوند. این جزوه به یکی از این چالش ها می پردازد. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

9 آذر 1401

راهنمای بیمارستان ها و زندان ها

ما اقرار کردیم که در برابر اعتیادمان عاجز بودیم و زندگی مان غیر قابل اداره شده بود. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

3 آذر 1401

رسانه های اجتماعی و اصول راهنمای ما

فراگیر شدن رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی در سال های اخیر … خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran