کنفرانس خدمات جهانی

قسمت یا جزء آخر از ساختار خدماتی در انجمن معتادان گمنام است. و در واقع کنفرانس خدمات جهانی به نوعی مرکز سلسله اعصاب انجمن است. زیرا مکانی است که در آن هر دو سال یک‌بار نمایندگان (وکلای) مناطق، کلیه اعضاء هیئت امناء و مدیر دفتر خدمات جهانی گرد هم می‌آیند تا درباره مسائل کلی انجمن در سطح جهان تبادل نظر کرده و تصمیم‌گیری نمایند. هدف کنفرانس خدمات جهانی حمایت از انجمن در کل و اقدام و عمل بر اساس وجدان گروهی انجمن معتادان گمنام است.
کلیه اجزاء خدمات جهانی برای پیش‌برد منافع مشترک NA در کنفرانس خدمات جهانی گرد هم می‌آیند. ماموریت کنفرانس خدمات جهانی این است که اتحاد انجمن در سطح جهان را توسط اقدامات زیر حفظ نماید:

نمایندگان (وکلای) مناطق به پشتوانه وجدان گروهی کل انجمن، راهکارهای لازم را برای پیش‌برد اعلامیه اهداف خدمات جهانی ارائه می‌کنند.

از طریق کنفرانس خدمات جهانی، انجمن در سراسر دنیا قادر به تبادل تجربه، نیرو و امید است و نظر جامع خود را در رابطه با مسائلی که بر انجمن معتادان گمنام تاثیر می‌گذارد، بیان می‌کند.

کنفرانس خدمات جهانی، مکانیسم یا راهکاری است تا از آن طریق گروههای NA بر خدمات جهانی نظارت داشته و آن را راهنمائی کنند.

شرکت کنندگان در کنفرانس از این طریق اطمینان حاصل می‌کنند که کلیه اجزاء تشکیل دهنده خدمات جهانی در برابر گروهها پاسخگو و مسئول باشند.

شرکت کنندگان از نشاط خدمت همراه با از خودگذشتگی روحیه گرفته و ثابت می‌کنند که تلاش و کوشش تک‌تک اعضاء تاثیر گذار است.

اجزاء تشکیل دهنده خدمات جهانی

خدمات جهانی آن دسته از خدماتی است که با مسائل، مشکلات و نیازهای انجمن در کل سروکار دارد و به اعضاء، گروهها و جامعه در کل ارائه می‌گردد. اجزاء تشکیل دهنده خدمات جهانی عبارتند از: کنفرانس خدمات جهانی، هیئت امناء و دفتر خدمات جهانی

هیئت امناء

هدف هیئت امناء انجمن معتادان گمنام، کمک به رشد و استمرار انجمن در سطح جهان است. هیئت امناء از منابع اصلی و اولیه انجمن در راستای حمایت از پیام‌رسانی است و همیشه سعی دارد تا خدمات در انجمن با بهترین کیفیت ممکن ارائه گردد. هیئت امناء ناظر بر فعالیت‌های مرکز اصلی خدمات‌رسانی انجمن یعنی همان دفتر خدمات جهانی است.
هیئت امناء بازوی خدماتی کنفرانس خدمات جهانی است و در برابر کنفرانس و نهایتاٌ طبق مفهوم دوم در برابر گروهها که دارای اختیار و مسئولیت نهایی خدمات در NA هستند، پاسخگو است. بر طبق اصل تفویض اختیار که در مفهوم سوم درباره آن صحبت شده، کنفرانس خدمات جهانی از طرف گروهها اختیار و مسئولیت ارائه خدمات موثر را به هیئت امناء تفویض کرده است.

اهداف و شرح وظایف هیئت امناء:

رساندن پیام بهبودی به معتادانی که هنوز در عذاب هستند.
حمایت از انجمن معتادان گمنام در راستای بوجود آوردن فرصت و شانس بهبودی از اعتیاد برای همه.
نظارت بر کلیه فعالیت‌های دفتر خدمات جهانی به عنوان مرکز اصلی ارائه خدمات در انجمن.
ارائه خدمات به اعضاء، گروهها و اشخاص معتادی که خواستار بهبودی از اعتیاد هستند و کمک به جامعه جهت درک بهتر از بیماری اعتیاد و برنامه بهبودی معتادان گمنام. این کمک شامل ایجاد ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با معتادان، سازمان‌ها، نهادها، دولت‌ها و جامعه می‌شود.
حصول اطمینان از اینکه درآمد کسب شده از مایملک معنوی و نشریات هیچ‌گاه در مسیری به غیر از پیش‌برد هدف اصلی معتادان گمنام که همان رساندن پیام بهبودی به معتادان در حال عذاب است، خرج نشود.
نگهداری و مدیریت درآمدی که توسط فعالیت‌های خدمات جهانی کسب می‌شود در عین رعایت 12 قدم، 12 سنت و 12 مفهوم معتادان گمنام.
حفظ و نگهداری از حقوق قانونی انجمن و کنترل انحصاری: استفاده، چاپ، تکثیر و فروش نشریات و همین‌طور حفظ و نگهداری از مایملک معنوی، آرم و نشان انجمن و حق چاپ قانونی از طرف کل انجمن و طبق خواست و وجدان گروه کنفرانس خدمات جهانی.
کنترل و مدیریت تولید، چاپ، بازتولید و چاپ مجدد نشریات و محصولات متعلق به انجمن معتادان گمنام و ارائه آنها برای فروش به انجمن در سطح جهان و جامعه در کل با تفویض اختیار به دفتر خدمات جهانی.

دفتر خدمات جهانی

هدف دفتر خدمات جهانی که مرکز اصلی خدمات در انجمن است در اصل اجرای راهکارهای است که در رابطه با ایجاد ارتباطات و ارائه اطلاعات به اعضاء، گروهها، کمیته‌های خدماتی و انجمن در کل توسط کنفرانس خدمات جهانی ارائه می‌گردد. دفتر خدمات جهانی به این مهم از طریق مکاتبه و تماس با گروهها و کمیته‌های خدماتی، چاپ و توزیع نشریات و حفظ و مراقبت از آرشیو و مایملک معنوی NA دست می‌یابد. در ضمن گزارش خلاصه فعالیت‌های مالی خدمات جهانی پس از اتمام سال مالی و حسابرسی توسط یک شرکت حرفه‌ای از طریق سایت خدمات جهانی و کنفرانس خدمات جهانی در دسترس انجمن قرار می‌گیرد.

تاریخچه کنفرانس و دفتر خدمات جهانی

«منافع مشترک ما در راس قرار دارد. بهبودی شخصی ما به اتحاد NA بستگی دارد» در هیچ کجا از ساختار خدماتی ما این سنت به اندازه جلسات کنفرانس خدمات جهانی واضح و مشهود نیست. با استفاده از 12 سنت و 12 مفهوم، کنفرانس مکانی در ساختار است که صدای کل NA در رابطه با مسائل انجمن در سطح جهان شنیده می‌شود. کنفرانس خدمات جهانی فقط مجموعه‌ای از منطقه‌های مختلف دنیا نیست بلکه خیلی فراتر از آن است و به مسائلی بیش از نیازهای اجزاء تشکیل دهنده خود می‌پردازد. کنفرانس وسیله‌ای برای ایجاد ارتباط و اتحاد در سطح انجمن جهانی است. جلسه‌ای است که دستور آن در اصل «منافع مشترک انجمن» در سطح جهان است.
اقدامات کنفرانس پاسخگوی نیازهای انجمن ما با تنوع زیاد در اعضائی که از فرهنگ‌های متفاوتی می‌آیند و به زبان‌های مختلفی مکالمه می‌کنند، است و به چالش‌های مربوط به خدمات‌رسانی به گروههای NA در سراسر جهان می‌پردازد. کنفرانس در راستای منافع NA قدم بر می‌دارد و نیازهای حال و آینده انجمن را در نظر می‌گیرد.
معتادان گمنام یک برنامه جهت نجات جان معتادان است. اعضاء اولیه یا همان بنیان‌گذاران انجمن زمانی که فقط یک جلسه و یک گروه در دنیا وجود داشت، رویای تشکیل یک انجمن جهانی را در سر داشتند. این اعضاء اولیه یا بنیان‌گذاران از همان ابتدا و در زمانی که معتادان گمنام فقط در یک کشور وجود داشت و فقط به یک فرهنگ و زبان خاص تعلق داشت، ساختار خدمات جهانی را شکل دادند تا از این طریق بتوانند پیام بهبودی را به معتادان در سراسر جهان برسانند. با ایمان و اعتقاد راسخی که به واسطه تجربه شخصی‌شان از بهبودی بود، آنها در سال 1976 میلادی (مصادف با 1355 شمسی) کنفرانس خدمات جهانی را به شکل امروزی تشکیل دادند.
اما دفتر خدمات جهانی از همان ابتدای شکل گرفتن انجمن، آغاز به کار کرد. از همان ابتدا جیمی- کی که از اعضاء اصلی تشکیل انجمن و در اصل بنیان‌گذار NA بود، به عنوان مدیر خدمات جهانی شروع به فعالیت کرد. او از سال 1953 تا 1982میلادی ( 1332 تا 1361 شمسی) به مدت 29 سال مدیر دفتر خدمات جهانی بود و در سال آخر به دلیل بیماری و کهولت سن مجبور به کناره‌گیری شد. البته قسمت اعظمی از این سال‌ها یکی دیگر از اعضاء به نام باب – ب که هنوز در قید حیات است و حدود نیم قرن پاکی دارد به عنوان معاون جیمی – کی به او کمک می‌کرد. در ضمن اینکه در این سال‌ها دفتر خدمات جهانی چند کارمند و چند خدمت‌گزار مورد اعتماد نیز داشت.
در سال 1982 میلادی ( 1361 شمسی ) شخصی به نام باب – استون که عضو انجمن نبود ولی تجربه بسیار خوب و زیادی در مدیریت داشت به عنوان مدیر خدمات جهانی استخدام شد که باعث تحول بسیار مثبتی در دفتر خدمات جهانی و انجمن NA گردید. او به مدت 9 سال مدیر دفتر خدمات جهانی بود و پس از کناره‌گیری کتابی در 540 صفحه به نام «سال‌های من با معتادان گمنام» به رشته تحریر درآورد. باب – استون در سال 1996 میلادی (1375 شمسی) چشم از جهان فروبست. لازم به ذکر است که آنتونی – ا مدیر فعلی دفتر خدمات جهانی از همان سال‌ها به عنوان معاون باب – استون شروع به کار در دفتر خدمات جهانی کرد.
پس از کناره‌گیری باب – استون دفتر خدمات جهانی برای چند سالی دست‌خوش تغییرات مداوم شد. از جمله اینکه برای حدود 3 یا 4 سال استیو – ت که گرداننده هیئت امناء وقت بود به عنوان داوطلب مدیریت خدمات جهانی را به دست گرفت. پس از آن چند نفری برای این پست استخدام شدند که نتوانستند انتظارات را برآورده کنند و خیلی زود مجبور به ترک دفتر شدند. در نهایت شخصی که عضو انجمن هم نبود به نام لو – گاسپ برای چند سالی مدیر دفتر خدمات جهانی شد که البته بیشتر از حدود 4 یا 5 سال دوام نیاورد و در نهایت اخراج گردید.
در سال 2001 میلادی ( 1380 شمسی) مدیریت دفتر خدمات جهانی به طور مشترک به آنتونی – ا و جورج – ه که هر دو از حدود بیش از 15 سال پیش به عنوان معاونین باب – استون در دفتر خدمات جهانی مشغول به فعالیت بودند سپرده شد. و خانم بکی – م که سالیان دراز عضو کنفرانس خدمات جهانی و هیئت امناء بود نیز به عنوان معاون اجرایی دفتر از همان سال آغاز به کار کرد. البته در همان سال اول جورج – ه دچار سکته شدیدی شد و دیگر قادر به ادامه کار نبود. لذا از همان سال اول تا امروز آنتونی – ا و بکی – م به عنوان مدیر و معاون اجرایی دفتر مشغول به فعالیت هستند.
در طی این سال‌ها تعداد زیادی از اعضاء با رویای روزهای بهتر برای معتادان جهان سعی در گردهم آوردن اعضاء و گروههای NA از سراسر جهان کردند تا انجمنی جهانی و متحد را تشکیل دهند. آنها از طریق تجربه شخصی آموخته بودند که آن دروغ قدیمی که می‌گوید « وقتی معتاد شدید تا ابد آلوده می‌مانید» مرده است و ما بهبود پیدا می‌کنیم.اعضاء اولیه و قدیمی زحمات زیادی کشیده‌اند تا رشد و استمرار NA را در سراسر جهان تضمین کنند. این چشم‌انداز و رویا ادامه دارد و هنوز تمامی اجزاء خدمات جهانی شامل کنفرانس، هیئت امناء و دفتر خدمات جهانی به گرد هم می‌آیند تا با در میان گذاشتن نیرو، تجربه و امید خود به رشد انجمن کمک کنند. و در عین حال سعی کنند تا مسائل و مشکلات اعضاء و گروههای را که آن قدر خوش شانس بوده‌اند تا راه تازه‌ای برای زندگی پیدا کنند را حل نمایند و مهم‌تر از آن سعی و کوشش را در راستای رساندن پیام به معتادان در حال عذاب افزایش دهند.

دفتر خدمات جهانی – شعبه ایران

این دفتر به خاطر رشد بی سابقه NA در ایران در سال 2005 میلادی (1384 شمسی) تاسیس گردید تا بتواند نیازهای انجمن در ایران را برطرف کند. دفتر خدمات جهانی شعبات دیگری نیز در بلژیک و کانادا دارد اما دفتر ایران با مجوز کنفرانس و هیئت امناء تنها شعبه‌ای است که در کنار دفتر اصلی اجازه چاپ نشریات و تولید چیپ و سکه و دیگر اقلام با آرم NA را دارد. زیرا به علت تقاضای زیاد و مشکلات موجود در حمل و نقل و ورود نشریات و دیگر محصولات امکان نداشت تا مانند شعبه بلژیک یا کانادا نیازهای خود را از طریق دفتر اصلی تهیه کند.
دفتر خدمات جهانی – شعبه ایران در حال حاضر به کمک ساختار خدماتی ایران در حال سرویس دهی به کل انجمن در ایران است. و سعی دارد تا با اهدای نشریات به گروههای تازه تاسیس و حمایت معنوی و مالی از NA در ایران به رشد هر چه بیشتر انجمن کمک کند. در عین حال هر زمان که کارگاه یا گردهمایی از طرف خدمات جهانی در یکی از کشورهای همسایه برگزار شود، سعی کرده و خواهد کرد تا تسهیلاتی را از قبیل پرداخت هزینه تعدادی از خدمت‌گزاران جهت شرکت در این کارگاه‌ها را فراهم نماید. در ضمن این دفتر به تمام گروههای فارسی زبان در سراسر جهان از قبیل افغانستان، بحرین، قبرس، یونان، سوئد، انگلستان، آلمان، هلند، بلژیک و غیره سرویس می‌دهد و در صورت لزوم نشریات در اختیار آنها می‌گذارد.
این شعبه هر ماه گزارش مالی خود را در اختیار دفتر اصلی می‌گذارد که پس از بررسی هر فصل جهت بررسی مجدد در اختیار هیئت امناء گذاشته می‌شود و در اصل هیئت امناء سالی 4 بار حساب‌های شعبه ایران و دیگر شعبات خدمات جهانی و دفتر اصلی را بررسی می‌کند. در ضمن سالی یک‌بار هم یک شرکت حسابرسی حرفه‌ای، دفاتر و حساب‌های دفتر اصلی و شعبات آن را که شامل ایران هم می‌شود، حسابرسی کرده و گواهی‌نامه‌ای دال بر صحت دفاتر صادر می‌کند.
تا کنون رسم بر این بوده که دفتر اصلی گزارش مالی خود و شعبات خود را سالی یک‌بار در اختیار کنفرانس خدمات جهانی قرار می‌داده و هم چنین آن را در سایت خدمات جهانی می‌گذاشته است. اما از آنجا که خیلی از اعضاء انجمن در ایران با خواندن زبان انگلیسی مشکل دارند یا به اینترنت دسترسی ندارند و همین‌طور آغاز و پایان سال در ایران با اکثر کشورهای جهان متفاوت است، لذا شعبه ایران تصمیم دارد تا پس از افتتاح سایت خدمات جهانی در ایران به زبان فارسی با آدرس www.wsoiran.org گزارشات مالی و خدماتی را ترجمه و بارگذاری نماید. 

افتتاح سایت شعبه ایران

به اطلاع اعضا محترم ایران می رساند که تا کنون خدمات جهانی فقط یک سایت به زبان انگلیسی با آدرس www.na.org داشته است. به واسطه پیگیری مداوم و مستمر شعبه خدمات جهانی در ایران، خوشبختانه هیئت امنا موافقت نمود تا دومین سایت خود به زبان فارسی با آدرس www.wsoiran.org را مخصوص اعضا فارسی زبان راه اندازی نماید. تائید ایجاد این سایت به زبان فارسی نشانگر اهمیت انجمن ایران نزد هیئت امنا و دفتر خدمات جهانی است که خدمتی ویژه و مختص NA کشورمان می باشد.